Phần Cử tri tương tác với Đại biểu HĐND tỉnh

I. Thông tin cử tri

LƯU Ý

Những thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập đầy đủ.

I. Không vi phạm những hành vi bị cấm sau đây:

1. Lợi dụng Trang thông tin điện tử để xâm phạm lợi ích Quốc gia, bản sắc văn hóa của dân tộc:

a) Kích động bạo lực, tuyên truyền phản cách mạng, gây rối, chia rẽ mất đoàn kết giữa các dân tộc, nội bộ, mất trật tự an toàn xã hội, xâm hại an ninh mạng;

b) Cung cấp, tiết lộ các thông tin, vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, thông tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín của tập thể và người khác...

2. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không ghi hoặc ghi không đầy đủ, không rõ ràng, mạo danh địa chỉ quan hệ.

II. Nguyên tắc khi cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân cử tri kiến nghị, phản ánh phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân cử tri đưa nội dung phản ánh, kiến nghị lên Chuyện mục (TXCT) Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang phải được soạn thảo dưới dạng chữ Tiếng Việt.

2. Phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

a) Đối với tập thể cơ quan, đơn vị ghi rõ họ và tên, chức danh, chức vụ của người đại diện cơ quan, đơn vị và địa chỉ (số nhà, đường phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố...) trụ sở chính của cơ quan, đơn vị.

b) Đối với cá nhân phải ghi rõ họ và tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu), địa chỉ nơi đang sinh sống, học tập, làm việc (số nhà, đường phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố...).

3. Địa chỉ email và số điện thoại của tập thể hoặc cá nhân.


Mẫu phiếu tiếp xúc cử tri(dành cho cử tri có nhu cầu in, phản ánh qua đường bưu điện)

Phiếp tiếp xúc cử tri gửi qua thư điện tử hoặc bưu điện
Phiếu tiếp xúc cử tri qua họp tổ dân phố, thôn, bản

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01 Đường Đội Cấn - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 02193.867.35602193.867.356  - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn

Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]